De volgende bestanden kunnen worden bekeken:

Kamer van Koophandel

Balans per 11 januari 2018

Staat van baten en lasten 2018

Beleidsplan

Draaiboek 2018

Programma