De mars der Muzikanten vind plaats op 10 juni 2018